9.4 C
Alexandroupoli
Thursday, September 28, 2023

Βιβλία

«Από την Βιοπολιτική στην Πολιτική Οικονομία της Κοινωνικής Αναπαραγωγής»: Το νέο βιβλίο του Θανάση Αλεξίου

Μια πολιτική οικονομία της κοινωνικής αναπαραγωγής περνά μέσα από τη πολιτικοποίηση της ζωής (βιοπολιτική) και γίνεται πολιτική οικονομία των τρόπων και των τόπων αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης σε συνθήκες μισθωτής εργασίας, στο σπίτι, στην οικογένεια, στο σχολείο, στα ιδρύματα,...

«Στη δίνη των κρίσεων»: Το νέο βιβλίο του Γιάννου Παπαντωνίου

Πρόλογος: Θάνος Βερέμης Ο συλλογικός τόμος του ΚΕΠΠ (Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής) «Στη Δίνη των Κρίσεων» επιχειρεί μια οριζόντια ανάλυση των «πολλαπλών κρίσεων» που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα από την αρχή αυτού του αιώνα. Οι κρίσεις είναι συνδυαστικό αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης,...

Ελευθερίου Σ.Τσινταράκης:Αλεξανδρούπολη -Μύθοι και αλήθειες

Να μάθουμε για τον τόπο μας. Αυτή την ευκαιρία μας δίνει ο Φαρμακοποιός, Ιστορικός Κύριος Ελευθερίου Σ.Τσινταράκης, με το νέο βιβλίο του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ-».Στο βιβλίο θα βρείτε απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα όπως:Στην αρχαιότητα ποιος οικισμός υπήρχεστη...

«Η Δίκη της στενής αυτοάμυνας»: Το νέο βιβλίο του Χρήστου Κανελλόπουλου

«Τό­σο και­ρό κρά­τη­σες τα όπλα στο σπί­τι σου. Ήσουν δέ­σμι­ος, αιχ­μά­λω­τος. Θα μπο­ρού­σες στο με­τα­ξύ να πας στην αστυ­νο­μία να το πεις. Κρύ­βεις τα όπλα με τα οποία σκό­τω­σαν τον Κω­φί­τσα και τον Πα­γώ­νη. Από με­γά­λη γεν­ναι­ο­ψυ­χία τη γυ­ναί­κα...

«Το αποτύπωμα μιας διαδρομής»: Το νέο βιβλίο του Άγγελου Ζαχαρόπουλου

Πρόλογος: Δημήτρης Αβραμόπουλος Η διαδρομή του συγγραφέα αφήνει μερικά αποτυπώματα, διαφορετικά μεταξύ τους:Πρώτο αποτύπωμα: τα εγγειοβελτιωτικά έργα και γενικότερα τα έργα υποδομής για την ανάπτυξη της γεωργίας. Στα έργα αυτά αφιέρωσε μία εικοσαετία. Ήταν πρώτης προτεραιότητας στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων στις δεκαετίες 1960...

«Εκδίωξη από την Εδέμ»: Το  νέο βιβλίο του Μιχάλη Α. Ατταλίδη

Με την διεισδυτική ματιά του κοινωνιολόγου και την πολιτική ανάλυση ενός έμπειρου διπλωμάτη ο Μιχάλης Ατταλίδης αφηγείται χωρίς να αποκλείει και λυρισμό, διάχυτο ταυτόχρονα με καυστικό πραγματισμό, την σύγχρονη ιστορία της Κύπρου σε μια παράλληλη πορεία με την ιστορία...

«ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΟΚΡΑΤΙΑ – Το Κυπριακό και ο ελληνικός λαβύρινθος»

Το νέο βιβλίο του Τάκη Χατζηδημητρίου Τα χρόνια που ακολούθησαν τις διακοινοτικές ταραχές της 21ηςΔεκεμβρίου 1963 ήταν τα πιο σύνθετα και πολύπλοκα της πρόσφατης ιστορίας της Κύπρου. Οι συγκρούσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, οι ανθρώπινες απώλειες, η εμπλοκή της Τουρκίας και...

«Αποδοχή Κληρονομιάς»: Το νέο βιβλίο του Ξανθιώτη Μιχάλη Μπουναρτζίδη

Το τέταρτο μυθιστόρημα του κυκλοφόρησε ο Ξανθιώτης Μιχάλης Μπουναρτζίδης. Η «Αποδοχή Κληρονομιάς» είναι ένα μοναδικό και ενδιαφέρον ιστορικό – και όχι μόνο - έργο. Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε από τον φιλόλογο-συγγραφέα Θανάση Μουσόπουλο, στο πλαίσιο των Γιορτών Παλιάς Πόλης Ξάνθης. Μια...

«Ήταν μια εποχή φωτιάς!»: Το νέο βιβλίο του Βασίλη Σανδρή

Πρόλογος από τον Σάκη Μουμτζή Η πα­ρού­σα έρευ­να βα­σι­σμέ­νη σε 171 μαρ­τυ­ρί­ες αν­θρώ­πων κά­θε πα­ρά­τα­ξης από ολό­κλη­ρη την κε­ντρι­κή και βό­ρεια χώ­ρα, απο­σκο­πεί στη δι­ε­ρεύ­νη­ση των συν­θη­κών που επι­κρα­τού­σαν στην ελ­λη­νι­κή ύπαι­θρο κα­τά τη δι­άρ­κεια της τα­ραγ­μέ­νης δε­κα­ε­τί­ας 1940-50, στα...

Νέο βιβλίο «Η Θεσσαλονίκη των Βυζαντινών»

Η λα­μπρό­τε­ρη επο­χή της Θεσ­σα­λο­νί­κης είναι η χι­λι­ό­χρο­νη πα­λαι­ο­χρι­στι­α­νι­κή και βυ­ζα­ντι­νή πε­ρί­ο­δος. Στον και­ρό της βυ­ζα­ντι­νής αυτο­κρα­το­ρί­ας ήταν η δεύ­τε­ρη με­γά­λη πό­λη της, η συμ­βα­σι­λεύ­ου­σα, που άσκη­σε ιδι­αί­τε­ρη πο­λι­τι­στι­κή ακτι­νο­βο­λία στους γύ­ρω λα­ούς. Την ίδια πε­ρί­ο­δο η Θεσ­σα­λο­νί­κη υπήρ­ξε κέ­ντρο...

Latest News

Καθηγήτρια από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Συμμετέχει στη σύνταξη του Κόκκινου Καταλόγου! Η Μαρία Αλεξίου-Χατζάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογικής & Γενετικής του ΔΠΘ και...
- Advertisement -spot_img