Επικοινωνια

Ημερήσια Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ

Αλεξανδρούπολη

Διεύθυνση: Βενιζέλου 30

Τ.Κ. : 68132

Τηλ. Επικοινωνίας : 25510 – 26445

email: elthraki@otenet.gr